Tampon-drobljeni kameni materijal, agregat za beton i pijesak

Datum objave: 10.12.2015. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.12.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

966-1-1-716-5-61/15Broj obavještenja o nabavci 966-1-1-716-3-50/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VODOVOD A.D.
IDB/JIB 4401006950000
Kontakt osoba Goran Blažić
Adresa 22. april br. 2
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-010
Faks (051) 233-010
Elektronska pošta nabava@vodovod-bl.com
Internet adresa www.vodovod-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.11.2015. - 20.11.2018.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

483150,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tampona-drobljenog kamenog materijala(granulata),agregata za beton 0-32 ( separisanog) i pijeska 0-
4(agregata)


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka:
1. tampon-drobljeni kameni materijal (granulat), u količini od 8000 m3;
2. agregat za beton 0-32 ( separisani ) u količini od 20 m3;
3. pijesak 0-4 ( agregat) u količini od 1400 m3.
Navedene planirane količine su na godišnjem nivou.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113140-8 Drobljeni kamen


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao gore, navedeno i u tenderskoj dokumentaciji, količine su na godišnjem nivou;

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište " Vodovoda " u Banja Luci, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj24;

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok isporuke robe 5,00 %
2 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
3 Cijena 90,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

483150,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

20.11.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128840,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

157395,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani ponuđač "PRIJEDORPUTEVI" AD Prijedor, je dostavio pismeno obavještenje br.03-345/135/1/15 od 04.11.2015. u
kome navodi da odustaje od procesa javne nabavke,

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
966-1-1-716-5-61-15.pdf
PODIJELI: