Tampon-drobljeni kameni materijal (granulat), agregat za beton 0-32 (separisani) i pijesak 0-4 (agregat)

Datum objave: 20.01.2016. 11:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

966-1-1-716-9-8/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 966-1-1-716-5-61/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VODOVOD A.D.
IDB/JIB 4401006950000
Kontakt osoba Goran Blažić
Adresa 22. april br. 2
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-010
Faks (051) 233-010
Elektronska pošta nabava@vodovod-bl.com
Internet adresa www.vodovod-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tampona-drobljenog kamenog materijala(granulata),agregata za beton 0-32 ( separisanog) i pijeska 0-
4(agregata)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113140-8 Drobljeni kamen


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 138932,60 20.11.2015. KOZARAPUTEVI

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
966-1-1-716-9-8-16.pdf
PODIJELI: