Telekomunikacione usluge - fiksna telefonska mreža za jul 2019

Datum objave: 17.09.2019. 12:49 / Izvor: Akta.ba, 13.08.2019.

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN

ODJELjAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv    OPŠTINA ŠEKOVIĆI

IDB/JIB 4400293030009

 

ODJELjAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

Usluge II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora Pružanje telekomunikacionih usluga - fiksna telefonska mreža za jul 2019

 

Glavni rječnik

 

 

Kod

Opis

Glavni predmet

64210000-1

Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

 

II 4.d. Uslov iz Zakona za primjenu izuzeća

 

Član 10. Stav (1) Tačka d) ODJELjAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

 

Jedan ponuđač

 

R.br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

MTEL a.d. Banja Luka

4400964000002

Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

 

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

454,65

 

IV 2.6. Datum Zaključenja ugovora

13.08.2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: