Toneri i tinte

Datum objave: 18.01.2016. 22:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1116-1-1-34-9-9/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1116-1-1-34-5-61/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4209420370009
Kontakt osoba Anto Bosankić
Adresa Rudarska 65, Tuzla
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-428
Faks (035) 369-429
Elektronska pošta minpuzo@tk.kim.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ponovljeni postupak nabavke i isporuke tonera i tinti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125100-2 Patrone s tonerom
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje
  30125120-8 Toner za fotokopirne mašine


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4944,00 14.12.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-34-9-9-16.pdf
PODIJELI: