Toneri, ketridži i ribon trake

Datum objave: 19.01.2016. 15:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

38-1-1-61-9-12/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 38-1-1-61-5-25/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4402752740009
Kontakt osoba Renata Zucchiatti
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala i tonera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRIMAPROM DOO 4400938000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 553,08 30.7.2015. PRIMAPROM DOO
2 1763,30 20.8.2015. PRIMAPROM DOO
3 2621,14 10.12.2015. PRIMAPROM DOO


1 553,08 30.7.2015. PRIMAPROM DOO
2 1763,30 20.8.2015. PRIMAPROM DOO
3 2621,14 10.12.2015. PRIMAPROM DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tonera, ketridža i ribon traka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tonera, ketridža i ribon traka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALF-OM 4400810890005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2358,46 5.11.2015. ALF-OM 5 / 5
2 1578,07 11.12.2015. ALF-OM


1 2358,46 5.11.2015. ALF-OM
2 1578,07 11.12.2015. ALF-OM

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
38-1-1-61-9-12-16.pdf
PODIJELI: