Totalna bescementna proteza kuka PRESS FIT HIDROKSIAPATIT – anatomski (ANATOMIC FEMORAL STEM)

Datum objave: 21.01.2016. 13:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-74-9-17/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-74-5-49/15, 617-1-1-74-5-63/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Milka Dobrota
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Implantacioni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33183200-8 Ortopedske proteze


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT – sa kolarom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT – sa kolarom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33183200-8 Ortopedske proteze

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 492000,00 10.8.2015. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 3 / 7


1 492000,00 10.8.2015. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT – bez kolara

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT – bez kolara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33183200-8 Ortopedske proteze

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

import d.o.o. Mostar

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.9.2015.

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 257238,00 25.9.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar


1 257238,00 25.9.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT – anatomski (ANATOMIC FEMORAL STEM)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT – anatomski (ANATOMIC FEMORAL STEM)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33183200-8 Ortopedske proteze

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADRIALINE D.O.O. 4403262430008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 130000,00 12.8.2015. ADRIALINE D.O.O.
2 130000,00 21.10.2015. ADRIALINE D.O.O.


1 130000,00 12.8.2015. ADRIALINE D.O.O.
2 130000,00 21.10.2015. ADRIALINE D.O.O.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-74-9-17-16.pdf
PODIJELI: