Trastuzumab prašak za rastvor za infuziju, 150 mg, 600 mg

Datum objave: 13.01.2016. 14:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-149-9-7/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-149-5-133/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Citotoksični lijekovi - ponovljeni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Dodatni predmet(i) 33652000-5 Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori
  33690000-3 Razni lijekovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A04AA02 Granisetron koncentrat za rastvor za infuziju, 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roche d.o.o. - Roche Ltd 4201521500000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53414,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15600,00 17.12.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd
3 / 10  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A04AA02 Granisetron film tablete, 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roche d.o.o. - Roche Ltd 4201521500000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31783,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8500,00 17.12.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd
4 / 10  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L01XC02 Rituksimab koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg; 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33652000-5 Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roche d.o.o. - Roche Ltd 4201521500000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5406756,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 133952,00 21.10.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd
2 1391950,00 21.10.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd
5 / 10  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L01XC03 Trastuzumab prašak za rastvor za infuziju, 150 mg, 600 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33652000-5 Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roche d.o.o. - Roche Ltd 4201521500000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6778244,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1429487,25 21.10.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L02BA03 Fulvestrant rastvor za injekciju, 250mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33652000-5 Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Evropa Lijek Pharma d.o.o. 4201640770007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55382,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11538,00 21.10.2015. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
7 / 10  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L03AB04 Interferon alfa 2a rastvor za injekciju, 3 M i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33652000-5 Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roche d.o.o. - Roche Ltd 4201521500000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

177408,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 44800,00 21.10.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd
8 / 10  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L03AB04 Interferon alfa 2a rastvor za injekciju, 6 Mi.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33652000-5 Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roche d.o.o. - Roche Ltd 4201521500000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200640,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 52250,00 21.10.2015. Roche d.o.o. - Roche Ltd
9 / 10  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AF03 Kalcijum folinat rastvor za injekciju, 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33690000-3 Razni lijekovi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4725,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.10.2015. - 20.10.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1260,20 8.12.2015. UNIFARM D.O.O.
10 / 10 / 10

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-149-9-7-16.pdf
PODIJELI: