Učešće na seminaru kontinuirana edukacija računovođa i revizora-vi pitate, mi odgovaramo

Datum objave: 19.01.2016. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

1138-0-2-2-7-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB 4200977100007
Kontakt osoba Aida Lučarević
Adresa Mustajbega Fadilpašića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-278
Faks (033) 214-316
Elektronska pošta protokol@terminali.ba
Internet adresa www.terminali.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge stručnog usavršavanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Učešće na seminaru kontinuirana edukacija računovođa i revizora- "Vi pitate, mi odgovaramo"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 85,47 15.4.2015. Revicon doo Sarajevo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1138-0-2-2-7-3-16.pdf
PODIJELI: