Ucjevljenje potoka Jasike-faza I

Datum objave: 14.01.2016. 10:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

726-1-3-26-5-1/16


Broj obavještenja o nabavci 726-1-3-26-3-17/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINSKI NAČELNIK BREZA
IDB/JIB 4218189250002
Kontakt osoba Jasmina Došlić
Adresa Bogumilska br.1
Poštanski broj 71370 Breza (bhp sa)
Općina/Grad Breza
Telefon (032) 786-060
Faks (032) 786-041
Elektronska pošta nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa www.opcinabreza.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Breza

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ucjevljenje potoka Jasike-faza I

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ucjevljenje potoka Jasike-faza I, opisano u Aneksu 1 tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231110-9 Građevinski radovi polaganja cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Aneks 1 tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Banjevac, Breza

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TB INŽENJERING d.o.o 4218207250007 Breza Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

71866,89

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

71866,89

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

96950,19

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: 01/2-05-2832/15 od 30.12.2015.godine i 35/16 od 04.01.2016.godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
726-1-3-26-5-1-16.pdf
PODIJELI: