Ugalj za potrebe Podružnice Termoelektrana Tuzla

Datum objave:12.03.2015. 09:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-4-1-89-5-62/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 1.040.000 tona uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 1.040.000 tona uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1.040.000 tona

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2015. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka


Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDNICI MRKOG UGLJA BANOVIĆI 4209329530001 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

70072000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

70072000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.2.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM


70072000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70072000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Kotlovska postrojenja u TE Tuzla su projektovana na specifičnu vrstu ugljeva čije su količine određene EE Bilansom. Da bi se
omogućila neometana i kontinuirana proizvodnja termoelektrane neophodno je izvršiti nabavku uglja adekvatnih
karakteristika.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-4-1-89-5-62-15.pdf
PODIJELI: