Ugostiteljske usluge

Datum objave:18.06.2019. 21:46 / Izvor: Akta.ba, 06.06.2019.

Broj: 05 -JN1 -16-4-TB-3 8/19

Sarajevo, 06.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH"', broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije, direktor Direkcije za evropske integracije donosi:

 

ODLUKU

 

prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača

 

Član 1.

 

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije i Internim procedurama za stvaranje finansijskih obaveza Direkcije za evropske integracije, prihvata se prijedlog cijene i odobravaju se sredstva u iznosu od 140,17 KM bez PDV-a za pružanje ugostiteljskih usluga.

 

Član 2.

 

1)         Pružanje ugostiteljskih usluga izvršio je ponuđač COMPLEX d.o.o. Sarajevo.

 

2)         Plaćanje usluga iz Člana 1. vrši se po primljenoj originalnoj fakturi. Troškove predmetne nabavke knjižiti na konto 6139.

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za finansijske poslove i javne nabavke.

 

Član 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: