Ulja i maziva za putnička vozila

Datum objave: 25.09.2019. 10:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.09.2019.OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1002-1-1-170-5-307/19Broj obavještenja o nabavci 1002-1-1-170-3-203/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Lejla Mujić-Hodžić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ulja, maziva i sredstava za rashlađivanje motora

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ulja, maziva i sredstava za rashlađivanje motora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09210000-4 Preparati za podmazivanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za putnička vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za putnička vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09210000-4 Preparati za podmazivanje


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

15.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“, Centralni lager Bugojno, 307. Motorizovane brigade bb, Bugojno, te šumarije Društva
(Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf – Uskoplje,Donji Vakuf, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Kreševo, Jajce, Kiseljak,
Dobretići)

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOL DOO 4227825760007 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14967,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14967,10

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14967,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14967,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za teretna vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za teretna vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09210000-4 Preparati za podmazivanje


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

21.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“, Centralni lager Bugojno, 307. Motorizovane brigade bb, Bugojno, te šumarije Društva
(Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Kreševo, Jajce, Kiseljak,
Dobretići)

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOL DOO 4227825760007 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20938,40

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20938,40

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20938,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20938,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za građevinsku mehanizaciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za građevinsku mehanizaciju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09210000-4 Preparati za podmazivanje


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

37.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“, Centralni lager Bugojno, 307. Motorizovane brigade bb, Bugojno, te šumarije Društva
(Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Kreševo, Jajce, Kiseljak,
Dobretići)

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOL DOO 4227825760007 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31540,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

31540,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31540,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za radne mašine i alate

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ulja i maziva za radne mašine i alate

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09210000-4 Preparati za podmazivanje


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

47.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

47000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“, Centralni lager Bugojno, 307. Motorizovane brigade bb, Bugojno, te šumarije Društva
(Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Kreševo, Jajce, Kiseljak,
Dobretići)

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOL DOO 4227825760007 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

46676,60

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

46676,60

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46676,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46676,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-1-1-170-5-307/19
PODIJELI: