Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P13 do P22, dužine cca 400 metara

Datum objave: 04.06.2021. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.06.2021.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1132-1-3-31-5-56/21


Broj obavještenja o nabavci 1132-1-3-31-3-32/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Haris Hadrović
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P13 do P22, dužine cca 400 metara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Bosne u Žepču, dionica uzvodno od izvedene obaloutvrde od profila P13 do
P22, dužine cca 400 metara. Obloga se izvodi od kamene naslage zalivene cementnim malterom, a izvode se i podužne
betonske grede u dnu i na vrhu obaloutvrde, poprečne betonske grede i stabilizacioni pragovi.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45240000-1 Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Žepče

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 radnih dana (Pod radnim danima se podrazumijevaju dani kada je moguće izvođenje predmetnih radova, što se
potvrđuje upisom u građevinski dnevnik.)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1GRADNJA-1 TEŠANJ D.O.O4218204230005TešanjBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

340736,62

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

340736,62

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

398811,15

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-1-3-31-5-56/21
PODIJELI: