Uređenje poligona za obuku vatrogasaca

Datum objave: 26.09.2017. 15:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

719-1-3-41-5-46/17Broj obavještenja o nabavci 719-1-3-41-3-21/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba Nermina Selimović
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-752
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

UREĐENJE POLIGONA ZA OBUKU VATROGASACA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Mašinsko čišćenje postojećeg poligona, emulziranje postojećeg poligona, izrada izravnavajućeg sloja asfalta AB-8, izrada
habajućeg asfalta, izrada betonskih stopa za stubove ograde, iskop i rušenje postojećeg dijela zida, izrada i montaža čelične
ograde i izrada i montža klizne kapije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233250-6 Radovi na površinskom sloju, osim za ceste


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dati u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ispred Vatrogasnog doma u Lukavcu, ulica Lukavačkih brigada bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođenja u posao.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BAŠANOVIĆ D.O.O. LUKAVAC 4209561190004 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10395,31

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.9.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10395,31

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15475,59

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
719-1-3-41-5-46/17
PODIJELI: