Usluge autobusnih prijevoznika: Grebnice-Bazik-Domaljevac-Orašje u oba smjera za prijevoz učenika Srednje škole fra Martina Nedić Orašje s područja općine Domaljevac-Šamac

Datum objave: 18.09.2019. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.09.2019.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

72-4-2-29-5-8/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
IDB/JIB 4254004450007
Kontakt osoba Miroslav Lucić
Adresa Posavski branitelja 148
Poštanski broj 76233 Domaljevac (hp mo)
Općina/Grad Domaljevac/Šamac
Telefon (031) 716-600
Faks (031) 716-604
Elektronička pošta miroslav.lucic@tel.net.ba
Internet adresa www.domaljevac.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Domaljevac/Šamac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odabir autobusnih prijevoznika za sufinanciranje prijevoza učenika Srednje škole fra Martina Nedića Orašje s područja
općine Domaljevac-Šamac i učenika Osnovne škole Braće Radića Domaljevac Područna škola Grebnice u školskoj 2019/2020
godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odabir autobusnih prijevoznika za sufinanciranje prijevoza učenika Srednje škole fra Martina Nedića Orašje s područja
općine Domaljevac-Šamac i učenika Osnovne škole Braće Radića Domaljevac Područna škola Grebnice u školskoj 2019/2020
godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 23. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Zbog početka školske godine i potrebe za prijevozom a zato što nije završen postupak javne nabavke putem otvorenog
postupku

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

ADAMCEVIC D.O.O.


ANEKS C2


Broj lota

2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 23. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Zbog početka školske godine i potrebe za prijevozom a zato što nije završen postupak javne nabavke putem otvorenog
postupku

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

ADAMCEVIC D.O.O.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Grebnice-Bazik-Domaljevac-Orašje u oba smjera za prijevoz učenika Srednje škole fra Martina Nedić Orašje s
područja općine Domaljevac-Šamac


I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

179 školskih radnih dana

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Domaljevac

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuditelja

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LUCIĆ D.O.O. PROMETNO PODUZEĆE 4254025370003 Domaljevac/Šamac Bosna i Hercegovina
2 ADAMCEVIC D.O.O. 4254074310008 Domaljevac/Šamac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

54312,18

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

85000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.8.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54312,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54312,18

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Grebnice-Bazik-Domaljevac u oba smjera, za prijevoz učenika Osnovne škole Braće Radića Domaljevac Područna
škola Grebnice, prema voznom redu usuglašenim sa školama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

179 školskih radnih dana

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Domaljevac

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuditelja

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LUCIĆ D.O.O. PROMETNO PODUZEĆE 4254025370003 Domaljevac/Šamac Bosna i Hercegovina
2 ADAMCEVIC D.O.O. 4254074310008 Domaljevac/Šamac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

27539,15

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

85000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.8.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27539,15

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27539,15

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
72-4-2-29-5-8/19
PODIJELI: