Usluge carinskog posredovanja i špediterskih usluga za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 19.01.2016. 13:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

862-0-2-3-7-5/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Saša Vavan
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta slnabavke1@unibl.rs
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga carinskog posredovanja i špediterskih usluga za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Špediterske usluge

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79223000-3 Usluge carinskog posrednika


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3300,00 18.12.2015. CETRA d.o.o. Banja Luka

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-0-2-3-7-5-16.pdf
PODIJELI: