Usluge čišćenja poslovnog kruga u zimskom periodu

Datum objave: 20.01.2016. 14:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

704-1-2-558-5-3/16Broj obavještenja o nabavci 704-1-2-558-3-79/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge odvoza smeća i čišćenja poslovnog kruga Bolnice u zimskom periodu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza smeća i čišćenja poslovnog kruga
Bolnice u zimskom periodu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge odvoza smeća

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza smeća
za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisa ugovora ili do realizacije (isporuke) ugovorenih vrsta i količina usluga

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

poslovni krug Ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROGRES A.D. Doboj 4400006070003 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

46850,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46850,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46850,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge čišćenja poslovnog kruga u zimskom periodu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge čišćenja poslovnog kruga u zimskom
periodu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisa ugovora ili do realizacije (isporuke) ugovorenih vrsta i količina usluga

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

poslovni krug Ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROGRES A.D. Doboj 4400006070003 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8000,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-2-558-5-3-16.pdf
PODIJELI: