Usluge čišćenja u objektu Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Mostar

Datum objave: 13.01.2016. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1370-1-2-178-9-9/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1370-1-2-178-5-47/15, 1370-1-2-178-5-28/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba Sanja Romić-Bajramović
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-234
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta amujacic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge čišćenja objekata Centralne banke Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge čišćenja u objektima Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralne banke Bosne i Hercegovine -
Glavne jedinice Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRISTAL D.O.O. 4200033750009 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

179307,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

19.10.2015. - 18.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6345,50 26.10.2015. KRISTAL D.O.O.
3 / 6  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge čišćenja u objektu Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Mostar

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o. 4201071460002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32852,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.7.2015. - 15.7.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8213,18 29.10.2015. ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o.
2 8213,18 21.7.2015. ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o.
4 / 6  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge čišćenja u objektu Centralne banke Bosne i Hercegovine Filijala Brčko

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17632,91

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.7.2015. - 15.7.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4491,60 29.7.2015. EUROSAN D.O.O.
2 2915,72 27.10.2015. EUROSAN D.O.O.
5 / 6  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge čišćenja u objektu Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.7.2015. - 15.7.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1498,03 29.7.2015. EUROSAN D.O.O.
2 977,11 30.10.2015. EUROSAN D.O.O.
6 / 6 / 6

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-2-178-9-9-16.pdf
PODIJELI: