Usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnira europskih šampiona Sarajevo Champions Challenge 2019 .

Datum objave: 24.09.2019. 09:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

737-0-2-3-7-6/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O
IDB/JIB 4201330820004
Kontakt osoba Gordan Ahmetasevic
Adresa Bulevar Meše Selimovića
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 773-872
Faks (033) 773-874
Elektronska pošta info@bazen.ba
Internet adresa www.bazen.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnira europskih šampiona „Sarajevo
Champions Challenge 2019“.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnira europskih šampiona „Sarajevo
Champions Challenge 2019“.
Usluga se odnosi na hotelski smještaj (dva puna pansiona) za 100 (stotinu) osoba za dane 13.09.2019.godine i
14.09.2019.godine.
Usluga obuhvata i organizovani prevoz učesnika turnira od strane pružaoca usluga na relaciji hotel – bazen – hotel,
organizaciju zakuske za 130 osoba učesnika turnira sa hladnim nareskom i osvježenjem na dan 14.09.2019.godine u
večernjim satima u objektu hotela, te 100 (stotinu) lunch /užina/ paketa za dan 15.09.2019.godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12000,00 11.9.2019. BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
737-0-2-3-7-6/19
PODIJELI: