Usluge informatičke podrške Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima

Datum objave: 03.03.2021. 11:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

686-1-2-97-5-7/21


Broj obavijesti o nabavi 686-1-2-97-3-36/20

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200793630003
Kontakt osoba Slađan Jogunčić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 281-519
Faks (033) 201-619
Elektronička pošta ured.ministra@mpr.gov.ba
Internet adresa www.mpr.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.2.2021. - 27.2.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

76923,08

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga informatičke podrške Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga informatičke podrške Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sustavi i poslužitelji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDIT D.O.O. 4201342080006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

89928,54

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89928,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89928,54

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
686-1-2-97-5-7/21
PODIJELI: