Usluge informisanja u toku 2016. godine

Datum objave: 19.01.2016. 09:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

140-0-2-2-7-5/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DERVENTA
IDB/JIB 4400164060007
Kontakt osoba Mile Strinić
Adresa Trg oslobođenja br. 3
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 315-106
Faks (053) 315-105
Elektronska pošta javnenabavke.derv@gmail.com
Internet adresa www.derventa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge informisanja u toku 2016. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

usluge televizijskog informisanja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 92220000-9 Televizijske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 42000,00 29.12.2015. TELEVIZIJA K 3

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
140-0-2-2-7-5-16.pdf
PODIJELI: