Usluge interneta i prenosa podataka

Datum objave: 24.09.2019. 15:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

576-1-2-30-9-31/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli 576-1-2-30-5-17/17
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ISTOČNO SARAJEVO
IDB/JIB 4400589230003
Kontakt osoba Slađana Cvijović
Adresa Stefana Nemanje 14
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-596
Faks (057) 342-731
Elektronska pošta javnenabavke@gradistocnosarajevo.net
Internet adresa www.gradistocnosarajevo.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Grad,Istočno Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka telekomunikacionih usluga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 64200000-8 Telekomunikacione usluge


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka fiksne telefonije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave i Teritorijalne vatrogasne jedinice grada Istočno
Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MTEL A.D. BANJA LUKA 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
37265,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.8.2017. - 23.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9316,35 15.8.2019. MTEL A.D. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mobilne telefonije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe Gradske uprave i Teritorijalne vatrogasne jedinice grada Istočno
Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64212000-5 Usluge mobilne telefonije


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MTEL A.D. BANJA LUKA 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18804,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.8.2017. - 23.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4701,10 15.8.2019. MTEL A.D. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga interneta i prenosa podataka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga interneta i prenosa podataka za potrebe Gradske uprave i Teritorijalne vatrogasne jedinice grada
Istočno Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 72400000-4 Usluge interneta
  72318000-7 Usluge prenosa podataka


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MTEL A.D. BANJA LUKA 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11040,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.8.2017. - 23.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2760,00 15.8.2019. MTEL A.D. BANJA LUKA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
576-1-2-30-9-31/19
PODIJELI: