Usluge interneta

Datum objave: 02.08.2017. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

413-1-2-7-5-18/17Broj obavještenja o nabavci 413-1-2-7-3-10/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA GORAŽDE
IDB/JIB 4245025030009
Kontakt osoba Mirsada Sirčić
Adresa Maršala Tita br.2.
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-450
Faks (038) 221-332
Elektronska pošta grad@gorazde.ba
Internet adresa www.gorazde.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52136,75

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka telekomunikacijskih usluga

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga mobilne , fiksne telefonije i interneta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga fiksne telefonije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga fiksne telefonije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

32.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27350,43

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10.7.2017. - 10.7.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U zgradi Općine Goražde, Vatrogasne jedinice, Mjesnih zajednica i Mjesnih ureda

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROPRONET BOSNIA D.O.O. 4200106900004 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


9272,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.7.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9272,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14377,52

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga interneta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga interneta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10.7.2017. - 10.7.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Službene prostorije Općine Goražde i Općinskog pravobranilaštva, objekti Mjesnih zajednica i Mjesnih ureda

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA GORAŽDE 4200211100099 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8406,72

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.7.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8406,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8406,72

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
413-1-2-7-5-18/17
PODIJELI: