Usluge ispitivanja pobude generatora i ispitivanje generatorskih i transformatorskih zaštita

Datum objave: 15.04.2021. 08:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

549-1-2-73-5-3/21


Broj obavještenja o nabavci 549-1-2-73-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ERS" - MP A.D. TREBINJE - ZD IRCE A.D. ISTOČN
O SARAJEVO
IDB/JIB 4400543080007
Kontakt osoba Jelica Rajić
Adresa Vuka Karadžića 17
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Općina/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-014
Faks (057) 342-014
Elektronska pošta irce@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.3.2021. - 31.3.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

99000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga ispitivanja pobude generatora i ispitivanje generatorskih i transformatorskih zaštita

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga ispitivanja pobude generatora i ispitivanje generatorskih i transformatorskih zaštita

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71600000-4 Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljna specifikacija sadržana u Tenderskom dokumentu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište kandidata/ponuđača i ispitivanja na terenu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CET ENERGY 4404274730003 Bileća Bosna i Hercegovina
2 ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA A.D. BEOGRAD 100219537 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

98850,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

98850,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma


31.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98850,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98850,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
549-1-2-73-5-3/21
PODIJELI: