Usluge kabliranja

Datum objave: 16.02.2021. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Broj: 05-16-4-836-3/20

Mostar, 9.12.2020. godine

 

Temeljem čl. 70 st(l), (3) i (6] Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/149 i čl. 5 st(2] Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. godine, ombudsman Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, d o n o s i

 

ODLUKU

 

o odabiru cijene

 

I

 

Odabire se ponuditelj xSoft d.o.o. za nabavu usluge kabliranja za potrebe Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (dalje u tekstu: Institucija), Ul. Kneza Domagoja bbv Mostar, nakon provedenog postupka nabave putem izravnog sporazuma u vrijednosti od 297,52 KM (bez uračunatog PDV-a).

 

II

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabave usluge kabliranja broj 05-16-4-836/20 od 9.12.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavu usluge kabliranja za potrebe Institucije putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabave je iznosila 341,90 KM (bez PDV-a).

 

Institucija je istražila tržište i procijenila vrijednost nabave temeljem podataka o tržišnim cijenama koje su neposredno utvrđene, te odlučila krenuti u nabavu kako je i navedeno dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: