Usluge kalibracije

Datum objave: 22.08.2017. 13:28 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2017.

1

2

3

4

5

6

7

8

Red.broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma
(Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Datum zaključena ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena ( obrazloženje)

1.

50433000-9 - Usluge kalibracije

Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 750-7-2-29-3-28/17

Centronix d.o.o. Banja Luka Braće Podgornik 49 6

4400791650006

Vrijednost ugovora: 23.166,00 KM Rok izvršenja 3(tri) mjeseca .

Plaćanje:

u roku do 30 (trideset) kalendarskih dana od dana prijema originalnog računa na protokol Naručioca .

09.08.

2017.

godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA " Kalibracija uređaja za mjerenje retrorefleksije vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije",referenca 019/17

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: