Usluge kotizacije za učešće na seminaru Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH

Datum objave: 18.01.2016. 14:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.1.2016. u 12:26


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

38-0-2-2-7-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4402752740009
Kontakt osoba Dragana Aleksić
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge kotizacije za učešće na seminaru "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH" za 3
radnika Službe za zajedničke poslove Vlade RS


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 510,00 28.11.2015. EUTENDER

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
38-0-2-2-7-2-16.pdf
PODIJELI: