Usluge mjerenja emisije dimnih gasova i čvrstih čestica na kotlovima u zgradi Grada Goražda i PVJ

Datum objave: 09.03.2021. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

Osnovni elementi ugovora o pružanju usluga mjerenja emisije dimnih gasova i čvrstih čestica na kotlovima u zgradi Grada Goražda i PVJ

 

R b

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalajavnih nabavki

Podaci o dobavljaču u ugovoru/ okvirnom sporazumu (naziv, IDB, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okivirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)

Opis

izmjene

osnovnih

elemenata

ugovora i

datum

izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/

ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirog

sporazuma i

ukupna

utrošena

vrijednost

Napomena (obrazloženje

1

Nabavka usluga mjerenja emisije dimnih gasova i čvrstih čestica na kotlovima u zgradi Grada Goražda i PVJ

90731400-4 Praćenje ili mjerenje onečišćenja vazduha

Direktni sporazum

413-8-2-3/21

Inspekt RGH doo IDB:4200115990008

600,00 KM bez PDV-a jednokratno; 30 dana od prijema izvještaja o izvršenim mjerenjima uz fakturu i fiskalni račun

 

000,00

12.2.2021

Februar 2021 600,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 02-4-3-134

Goražde, 22.2.2021 .godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: