Usluge njege šumskih kultura na površini 31,5 hektara u rejonu Mošulj Hrdar, Papala, Suha Jala, Vina kruška, Budakovac

Datum objave: 19.09.2019. 10:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

699-0-2-130-7-186/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO
KLADANJ
IDB/JIB 4209129520001
Kontakt osoba Mirza Rustemović
Adresa Fadila Kurtagića 1
Poštanski broj 75280 Kladanj (bhp sa)
Općina/Grad Kladanj
Telefon (035) 621-212
Faks (035) 621-075
Elektronska pošta jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa www.jpsumetk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge njege šumskih kultura na površini 31,5 hektara u rejonu Mošulj Hrdar,Papala,Suha Jala,Vina kruška,Budakovac


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5215,00 5.9.2019. OR Eko Šume Kladanj

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
699-0-2-130-7-186/19
PODIJELI: