Usluge obezbjeđenja

Datum objave: 22.01.2016. 15:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1039-0-2-15-7-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
IDB/JIB 4403397520007
Kontakt osoba Slobodanka Aničić
Adresa Nikole Pašića 46
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-330
Faks (051) 326-332
Elektronska pošta info@robnerezervers.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge obezbjeđenja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge obezbjeđenja objekta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79714000-2 Usluge nadzora


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 840,00 16.12.2015. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1039-0-2-15-7-15-16.pdf
PODIJELI: