Usluge obrazovnih seminara-veliki seminar arhivskog i kancelarijskog poslovanja

Datum objave: 19.01.2016. 14:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

1138-0-2-5-7-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB 4200977100007
Kontakt osoba Aida Lučarević
Adresa Mustajbega Fadilpašića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-278
Faks (033) 214-316
Elektronska pošta protokol@terminali.ba
Internet adresa www.terminali.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge obrazovnih seminara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Učešće na seminaru-"Veliki seminar arhivskog i kancelarijskog poslovanja"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80522000-9 Obrazovni seminari


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 180,00 29.5.2015. Agencija za pravni konsalting i edukaciju

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1138-0-2-5-7-6-16.pdf
PODIJELI: