Usluge održavanja sistema za mašinsko sortiranje pošiljaka

Datum objave: 24.09.2019. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

238-1-2-463-5-137/19Broj obavještenja o nabavci 238-1-2-463-3-107/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Zlatko Lazović, tel. +387 33 252 868, fax br. +387 33 252 813, e-mail adresa:
zlatko.lazovic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja sistema za mašinsko sortiranje pošiljaka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja sistema za mašinsko sortiranje pošiljaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

12 mjeseci

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni poštanski centar, Put života bb, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR 4227002780002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

127998,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

127998,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

127998,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

127998,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

“OPTIMA IT“ d.o.o. Mostar je ovlašteni predstavnik konzorcija OPTIMA IT doo Mostar i EN-UNION do.o.o. Tuzla

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-2-463-5-137/19
PODIJELI: