Usluge održavanja uređaja proizvođača ORGANTEC

Datum objave: 15.01.2016. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-1-2-605-5-5/16Broj obavještenja o nabavci 1255-1-2-605-3-169/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Jovana Kostić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Preventivno i interventno servisiranje laboratorijskih uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Preventivno i interventno servisiranje labaratorijskih uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj 01-13545-1/15 radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja labaratorijskih uređaja za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja uređaja sa rezervnim dijelovima proizvođača EKF Diagnostic

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor započinje danom potpisa ugovorni strana i zaključuje se na period od 24 mjeseca.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Objekat, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1675,06

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1675,06

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1675,06

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj:01-13545-1/15 radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja labaratorijskih uređaja za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja uređaja proizvođača Biomerieux

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor započinje danom potpisa ugovorenih strana i zaključuje se na period od 24 mjeseca.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Objekat, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6412,28

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6412,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6412,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj 13545-1/ 15 radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja labaratorijskih uređaja za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja uređaja proizvođača Sysmex - XP 300

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i zaključuje se na period od 24 mjeseca.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Objekat, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2076,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2076,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2076,84

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj:01-13545-1/15 radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja labaratorijskih uređaja za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja uređaja proizvođača ORGANTEC

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i zaključuje se na period od 24 mjeseca.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Objekat, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3792,72

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3792,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3792,72

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-2-605-5-5-16.pdf
PODIJELI: