Usluge organizovanja prijema

Datum objave: 19.01.2016. 15:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

273-0-2-3-7-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Branka Seferović
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga organizovanja prijema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1120,00 21.4.2015. Restoran Kazamat d.o.o.
2 704,50 20.4.2015. Integra inžinjering d.o.o.
3 1000,00 22.1.2015. Integra inžinjering d.o.o.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-0-2-3-7-18-16.pdf
PODIJELI: