Usluge popravki i održavanja

Datum objave: 22.01.2016. 11:09 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-Dobojski Kanton

OPĆINA BREZA

Općinski načelnik

 

Broj: 01/2-05-95/16

Breza, 18.01.2016.godine

 

OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPCINA BREZA 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obaviještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

 

2.

Usluge popravki i održavanja JRJN:50000000-5

Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 726-7-2-1/14

"AME" d.o.o. Breza; ID broj: 4218105170009,

Vrijednost ugovora bez PDV-a za LOT 1: 25.589,84 KM; LOT 2: 19.884,62 KM;

Trajanje ugovora ili rok izvršenja:15.11. 2014 do 15.03.2015 godine; Plaćanje u roku 30 dana od prijema računa.

 

 

03.02.2015.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: