Usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Bijeljina

Datum objave: 26.01.2021. 21:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

136-1-2-432-9-26-136/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 136-1-2-432-5-40/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200416170006
Kontakt osoba Dejan Vilotić
Adresa Reufa Muhića 2A
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 755-239
Faks (033) 755-236
Elektronska pošta granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa www.granpol.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Gradiška

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Gradiška

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MINI-MAX COMERC DOO 4401024850004 Gradiška Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2152,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.8.2019. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 45,30 1.1.2020. MINI-MAX COMERC DOO
2 78,63 1.1.2020. MINI-MAX COMERC DOO
3 30,77 1.1.2020. MINI-MAX COMERC DOO
4 130,77 1.1.2020. MINI-MAX COMERC DOO
5 144,00 1.1.2020. MINI-MAX COMERC DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Tuzla

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 O.R. AUTOPRAONA U VULKANIZER "BENNY" 4310783850005 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

541,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

19.8.2019. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 31,00 1.1.2020. O.R. AUTOPRAONA U VULKANIZER "BENNY"
2 31,00 1.1.2020. O.R. AUTOPRAONA U VULKANIZER "BENNY"
3 31,00 1.1.2020. O.R. AUTOPRAONA U VULKANIZER "BENNY"
4 16,00 1.1.2020. O.R. AUTOPRAONA U VULKANIZER "BENNY"


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

usluge pranja i vulkanizerske usluge na lokaciji Bijeljina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA 4510420690005 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4490,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 440,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
2 185,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
3 250,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
4 265,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
5 346,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
6 60,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
7 78,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
8 58,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
9 235,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
10 280,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
11 398,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
12 84,00 1.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
13 384,00 31.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
14 90,00 31.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
15 36,00 31.1.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
16 298,00 29.2.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
17 66,00 29.2.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA
18 118,00 29.2.2020. ZANATSKA RADNJA D.R. CITY AUTOPERIONICA DARKO RADOVIĆ SP BIJELJINA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
136-1-2-432-9-26-136/21
PODIJELI: