Usluge pregleda mašina, ostale usluge, usluge ispitivanja ventila

Datum objave: 13.01.2016. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

14

69

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOL OGIJU I OBRAZOVANJ E TUZLA

1367,52

 

 

15.6.2015.

 

15 45

71631100-1 Usluge pregleda mašina

Direktni sporazum

INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOL OGIJU I OBRAZOVANJ E TUZLA

150,00

 

 

30.6.2015.

 

16 24

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOL OGIJU I OBRAZOVANJ E TUZLA

2800,00

 

 

14.7.2015.

 

17 79

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOL OGIJU I OBRAZOVANJ E TUZLA

200,00

 

 

6.8.2015.

 

18 39

71632100-8 Usluge ispitivanja ventila

Direktni sporazum

Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla

325,00

 

 

20.8.2015.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: