Usluge procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u Prnjavoru

Datum objave: 19.03.2021. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-370-90/21

Datum: 16.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 10. stav (1) Pravilnika o iostupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16), objavljenog na veb stranici Opštine Prnjavor dana 01.02.2021. godine, načelnik opštine Prljavor donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Najpovoljniji ponuđač za usluge procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u Prnjavoru, u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama, broj predmeta: 01/1- 370-90/21 je „Business Software Intelligence – BSI“ d.o.o. Prnjavor.

 

Obrazloženje

 

Dana 01.02.2021. godine odlukom načelnika opštine pokrenut je postupak nabavke usluga procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u Prnjavoru.

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda zaprimljena je samo jedna ponuda.

Кomisija za javnu nabavku je nakon procesa ocjene ponude, dana 16.02.2021. godine dostavila načelniku opštine izvještaj o radu sa prijedlogom za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prijedlog za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio prihvatljivu cijenu usluga. Ponuđač ispunjava i uslove definisane pozivom za dostavljanje ponuda.

Nakon razmatranja prijedloga komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16).

Na ovu odluku može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana objave ex ante obavještenja o transparentnosti, ili u roku od 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora ako ex ante obavještenja o transparentnosti nije objavljeno. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, a predaje se ugovornom organu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: