Usluge produkcije i organizacije reklamnih aktivnosti putem klubova iz fudbalske BH Telecom Premijer lige BiH

Datum objave: 04.09.2017. 16:08 / Izvor: Akta.ba, 04.09.2017.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO

Broj: 1515-7-SH/17

Datum: 23.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama Lutrije BiH br. 01-58-2338-6/15 od 28.12.2015. godine, i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke br. 1515-6-SH/17 od 22.08.2017. godine, direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za javnu nabavku broj 133/17 od 25.07.2017.godine

 

1. Kao najpovoljniji ponuđač po otvorenom postupku za javnu nabavku broj 133/17, a u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke za nabavku usluga, produkcija i organizacija reklamnih aktivnosti putem klubova iz fudbalske BH Telecom Premijer lige BiH, izabrana je ponuda slijedeće firme:

„MITA GROUP" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom od 145.000,00 KM bez PDV-a.

2. Ponuđač iz stava 1. ove Odluke rangiran je na prvo mjesto, uz primjenu kriterija «najniža cijena».

3. Izabranom ponuđaču ponuditi dodjelu ugovora o nabavci.

4. Za realizaciju ove odluke odgovorni su Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

5. Ponuđači koji su učestvovali u postupku nadmetanja mogu, radi zaštite svojih prava, izjaviti žalbu Ugovornom organu na način i u roku koji je propisan čl. 99- 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

6. Dalji postupak po ovoj odluci provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te Pravilnikom o javnim nabavkama Lutrije BiH.

7. Ova odluka se primjenjuje danom donošenja.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: