Usluge servisiranja fiskalnih printera

Datum objave: 25.09.2019. 11:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

806-1-1-15-5-10/19Broj obavještenja o nabavci 806-1-1-15-3-7/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA APOTEKE SARAJEVO
IDB/JIB 4200280090003
Kontakt osoba Kemal Dzevlan
Adresa Aleja Bosne srebrene bb/IX
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 722-665
Faks (033) 722-667
Elektronska pošta pravna@apoteke-sarajevo.ba
Internet adresa www.apoteke-sarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.9.2019. - 31.3.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I USLUGE SERVISIRANJA FISKALNIH PRINTERA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je izbor dobavljača za nabavku novih i usluge servisiranja postojećih 82 fiskalna printera u
vlasništvu JU „Apoteke Sarajevo“ (sukcesivna isporuka), na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u
budžetu/finansijskom planu za 2019. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30232100-5 Štampači i ploteri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Ugovor se zaključuje na godinu ipol dana, odnosno do utroška budžetiranih sredstava

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 B-ONE DOO 4202076800002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36680,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36680,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
806-1-1-15-5-10/19
PODIJELI: