Usluge servisiranja službenih vozila

Datum objave: 26.03.2021. 11:15 / Izvor: Akta.ba, 23.03.2021.

Na osnovu člana 61. stava 2. Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 64. stava (1) tačka b), člana 70. stava (1), stava (3) i stava (6) i člana 89. stav (3), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) u postupku javne nabavke servisiranja službenih vozila, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donosi

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA ZA USLUGU SERVISIRANjA SLUŽBENIH VOZILA

 

Član 1.

(Predmet)

Ovom Odlukom propisuju se način i vrijednost dodjele ugovora po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za uslugu servisiranja službenih vozila, na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke broj: 11-3-02-717/21 od 18.02.2021.godine i objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 673-7-2-6-3-3/21 od 19.02.2021. godine. JRJN oznaka i broj javne nabavke: 50112000-3- usluge popravaka i održavanja vozila, (u daljem tekstu: nabavka).

 

Član 2.

(Ugovor)

(1)        Ugovor o nabavci servisiranja službenih vozila, za potrebe Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ), dodjeljuje se privrednom društvu M.R M. EXPORT-IMPORTd.o.o. Ljubuški, (u daljem tekstu Ponuđač), čija je ponuda ujedno bila i jedina pristigla ponuda.

(2)        Ugovor o nabavci servisiranja službenih vozila, zaključuje se između ugovornih strana nakon što je sproveden konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, a u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Član 3.

(Vrijednost ponude)

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke dostavio je ponudu ukupne vrijednosti od 44.812,39 KM sa PDV-om.

 

Član 4.

(Realizacija odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne i opšte poslove Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

(Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 11-3-02-717-2/21 Dagum: 17.03.2021.godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: