Usluge službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji BiH: Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac...

Datum objave: 15.01.2016. 09:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

260-1-2-184-5-7/16Broj obavještenja o nabavci 260-1-2-184-3-111/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba mr.sc.Reuf Boračić, dip.ing.saob., tel 033 250 402, fax 033 250 401, a mail :
reufb@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge službe "Pomoć-Informacije " na cestama FBiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge službe "Pomoć-Informacije" na javnim cestama Federacije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Usluge službe"Pomoć-informacije" na javnim cestama u Fedraciji BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zona odgovornosti-pružanja usluga
Lot 1: Područje Grada Mostar i općina: Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum i Ravno; Ljubuški i Grude; Posušje i Široki Brijeg;
Drvar i Bosansko Grahovo ; Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad; Vitez i Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo i
Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50118000-5 Usluge pomoći na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

831774,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

365 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lot 1: Područje Grada Mostar i općina: Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum i Ravno; Ljubuški i Grude; Posušje i Široki Brijeg;
Drvar i Bosansko Grahovo ; Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad; Vitez i Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo i
Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTO MOTO SAVEZ U BIH 4227451150005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

831760,68

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

831760,68

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

831760,68

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Usluge službe "Pomoć-informacije" na javnim cestama u Federaciji BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 Pruženje predmetnih usluga na područja gradova/općina:
Bihać, Cazin i Bosanska Krupa; Bosanski Petrovac i Ključ; Sanski Most; Velika Kladuša i Bužim; Kladanj; Tuzla, Banovići,
Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelići, Srebrenik, Gračanica i Doboj Istok; Olovo; Zenica i Kakanj; Zavidovići, Žepče i Maglaj;
Tešanj, Usora i Doboj Jug; Goražde, Prača i Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje i Donji Vakuf; Travnik i Novi Travnik,
Konjic; Grad Mostar; Jablanica i Prozor/Rama; Sarajevo Stari Grad, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža,
Vogošća, Hadžići i Trnovo; Ilijaš, Visoko, Breza i Vareš.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50118000-5 Usluge pomoći na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2548419,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

365 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 2 Područja gradova/općina navedenih u obavještenju -kratak opis

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIHAMK UG 4200197350001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2518489,74

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2518489,74

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2518489,74

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-184-5-7-16.pdf
PODIJELI: