Usluge smještaja i ishrane učesnika Trećih majskih susreta učenika oštećenog sluha BIH

Datum objave: 18.01.2016. 22:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

500-0-2-1-7-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
IDB/JIB 4200136300001
Kontakt osoba Bekir Mujezinović
Adresa Asima Ferhatovića br.2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-977
Faks (033) 226-694
Elektronska pošta cersig@bih.net.ba
Internet adresa www.cersig.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge smještaja i ishrane učesnika "Trećih majskih susreta učenika oštećenog sluha BIH"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55210000-5 Usluge prenoćišta za mlade
Dodatni predmet(i) 55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2806,32 25.5.2015. JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
500-0-2-1-7-1-16.pdf
PODIJELI: