Usluge stručnog usavršavanja-seminar iz oblasti računovodstva

Datum objave: 18.01.2016. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

5673-0-2-1-7-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU Nacionalni park"Sutjeska"Tjentište
IDB/JIB 4401417310001
Kontakt osoba Dragomir Drakul
Adresa 73311 Tjentište
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Općina/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 233-102
Faks (058) 233-114
Elektronska pošta junp.sutjeska@gmail.com
Internet adresa www.npsutjeska.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

usluga stručnog usavršavanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga stručnog usavršavanja- seminar iz oblasti računovodstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80000000-4 Usluge obrazovanja i osposobljavanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 117,95 26.10.2015. Udruženje ekonomista Republike Srpske "SWOT"

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5673-0-2-1-7-2-16.pdf
PODIJELI: