Usluge stručnog usavršavanja - škola ultrazvuka u fetalnoj medicini I nivo

Datum objave: 20.09.2019. 09:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2019.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

509-0-2-47-11-290/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba Dragan Jokanović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks (049) 490-542
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetska razina,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge stručnog usavršavanja - škola ultrazvuka u fetalnoj medicini I nivo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80522000-9 Obrazovni seminari


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u ponudi

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

450,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Beograd

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratni ugovor

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Udruženje za fetalnu i neonatalnu 108923344 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

430,28

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

430,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

430,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
509-0-2-47-11-290/19
PODIJELI: