Usluge uvoza i transporta spremnika

Datum objave: 10.03.2021. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

121-4-2-30-5-21/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH
IDB/JIB 4200885910002
Kontakt osoba Adnan Vukojević
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 492-604
Faks
Elektronska pošta javne.nabavke@mcp.gov.ba
Internet adresa www.mcp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uvoz, skladištenje i transport

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Da

III 6.a. Broj i datum objave ex ante obavještenja o transparentnosti

Broj 121-4-2-30-6-16/21
Datum 17.2.2021.


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ovaj postupak nabavke sproveden je u skladu sa procedurom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja zbog razloga
krajnje hitnosti.
Razlozi krajnje hitnosti su se pojavili iz razloga što se radi o uslugama koje su neophodne nakon što nadležne institucije u
Bosni i Hercegovini nabave vakcine i druga medicinska sredstva koja su neophodna za suzbijanje širenja epidemije Korona
virusa. Navedena situacija predstavlja okolnosti koje se ne mogu dovesti u vezu s ugovornim organom. Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine je prethodno provelo postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim
nabavkama, te je isti poništen iz razloga što nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda. S obzirom na navedeno,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je provelo pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga što je
to jedini postupak koji je bilo moguće okončati u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH kako bi
se na vrijeme mogao obezbijediti uvoz, skladištenje i transport.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR, UNIFARM D.O.O., MEDIMPEX D.O.O.SARAJEVOANEKS C2


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ovaj postupak nabavke sproveden je u skladu sa procedurom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja zbog razloga
krajnje hitnosti.
Razlozi krajnje hitnosti su se pojavili iz razloga što se radi o uslugama koje su neophodne nakon što nadležne institucije u
Bosni i Hercegovini nabave vakcine i druga medicinska sredstva koja su neophodna za suzbijanje širenja epidemije Korona
virusa. Navedena situacija predstavlja okolnosti koje se ne mogu dovesti u vezu s ugovornim organom. Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine je prethodno provelo postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim
nabavkama, te je isti poništen iz razloga što nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda. S obzirom na navedeno,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je provelo pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga što je
to jedini postupak koji je bilo moguće okončati u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH kako bi
se na vrijeme mogao obezbijediti uvoz, skladištenje i transport.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MEDIMPEX D.O.O.SARAJEVOANEKS C2


Broj lota

3


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ovaj postupak nabavke sproveden je u skladu sa procedurom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja zbog razloga
krajnje hitnosti.
Razlozi krajnje hitnosti su se pojavili iz razloga što se radi o uslugama koje su neophodne nakon što nadležne institucije u
Bosni i Hercegovini nabave vakcine i druga medicinska sredstva koja su neophodna za suzbijanje širenja epidemije Korona
virusa. Navedena situacija predstavlja okolnosti koje se ne mogu dovesti u vezu s ugovornim organom. Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine je prethodno provelo postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim
nabavkama, te je isti poništen iz razloga što nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda. S obzirom na navedeno,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je provelo pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga što je
to jedini postupak koji je bilo moguće okončati u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH kako bi
se na vrijeme mogao obezbijediti uvoz, skladištenje i transport.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR, UNIFARM D.O.O., MEDIMPEX D.O.O.SARAJEVOANEKS C2


Broj lota

4


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ovaj postupak nabavke sproveden je u skladu sa procedurom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja zbog razloga
krajnje hitnosti.
Razlozi krajnje hitnosti su se pojavili iz razloga što se radi o uslugama koje su neophodne nakon što nadležne institucije u
Bosni i Hercegovini nabave vakcine i druga medicinska sredstva koja su neophodna za suzbijanje širenja epidemije Korona
virusa. Navedena situacija predstavlja okolnosti koje se ne mogu dovesti u vezu s ugovornim organom. Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine je prethodno provelo postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim
nabavkama, te je isti poništen iz razloga što nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda. S obzirom na navedeno,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je provelo pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga što je
to jedini postupak koji je bilo moguće okončati u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH kako bi
se na vrijeme mogao obezbijediti uvoz, skladištenje i transport.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR, UNIFARM D.O.O., MEDIMPEX D.O.O.SARAJEVOANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge uvoza i transporta spremnika

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63100000-0 Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta


II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Pozivom na pregovarački postupak

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Bosne i Hercegovine

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


5.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge uvoza, skladištenja i transporta - Temperaturni režim: -15°C do -25°C

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63100000-0 Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta


II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Pozivom na pregovarački postupak

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Bosne i Hercegovine

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDIMPEX D.O.O.SARAJEVO 4200175540001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3207,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


8.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3207,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3207,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge uvoza, skladištenja i transporta - Temperaturni režim: od 2° C do 8 ° C

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63100000-0 Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta


II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Pozivom na pregovarački postupak

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Bosne i Hercegovine

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


5.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3207,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge uvoza, skladištenja i transporta - Temperaturni režim: Suho skladište-ambijentalna temperatura

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63100000-0 Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta


II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Pozivom na pregovarački postupak

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Bosne i Hercegovine

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


5.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3207,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
121-4-2-30-5-21/21
PODIJELI: