Usluge zaštitarske agencije za obezbjeđenje kruga bivše Tvornice kotrljajućih ležajeva

Datum objave: 17.05.2021. 10:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

685-1-2-25-5-20/21Broj obavještenja o nabavci 685-1-2-25-3-15/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.
IDB/JIB 4236108330005
Kontakt osoba ZAHIROVIĆ ADEM
Adresa Humac bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 252-495
Faks (030) 252-495
Elektronska pošta rudnik.gracanica@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE ZAŠTITARSKE AGENCIJE ZA OBEZBJEĐENJE KRUGA BIVŠE TVORNICE „ KOTRLJAJUĆIH LEŽAJA“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGE ZAŠTITARSKE AGENCIJE ZA OBEZBJEĐENJE KRUGA BIVŠE TVORNICE „ KOTRLJAJUĆIH LEŽAJA“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE "AE SIGURNOST" D.O.O. ZENICA 4218457360002 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

25950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nakon provedene procedure otvorenog postupka i provođenja postuka e-aukcije zaključen je ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
685-1-2-25-5-20/21
PODIJELI: