Usluge zastupanja u sporovima u kojima je J.P. Komus d.o.o. tužena strana

Datum objave: 22.01.2016. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

988-0-2-1-7-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE POSLOVE "KOMUS" D.O.O.
IDB/JIB 4209414480005
Kontakt osoba Aida Jukan
Adresa Mehmeda Ahmedbegovića 9
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 706-622
Faks (035) 703-381
Elektronska pošta komusgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.komus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pravne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Advokatske usluge

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zastupanja u sporovima u kojima je J.P. Komus d.o.o. tužena strana

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79100000-5 Pravne usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3616,00 9.7.2015. Advokat Helić Hajrudin

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
988-0-2-1-7-2-16.pdf
PODIJELI: