Vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara

Datum objave: 02.10.2017. 14:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2017.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

424-1-1-3-5-9/17Broj obavijesti o nabavi 424-1-1-3-3-4/17

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO HNŽ/K MOSTAR
IDB/JIB 4227299690007
Kontakt osoba ivana sabljić
Adresa Stijepana Radića 3/III
Poštanski broj 88105 Mostar-Avenija (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 319-869
Faks (036) 319-869
Elektronička pošta cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba
Internet adresa www.upravaczvhnz-k.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava 4 vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi
zaštite od požara


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava 4 vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi
zaštite od požara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144210-3 Vatrogasna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u Tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MRM export - import d.o.o. 4277207308000 Ljubuški Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

597500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.9.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

597500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

597500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
424-1-1-3-5-9/17
PODIJELI: