Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni

Datum objave: 19.01.2017. 09:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-148-9-15/17


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-148-5-72/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sanitetski i potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-RTG kasete za CR sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. RTG kaseta za CR sistem, dimenzije 24 cm x 30
2. RTG kaseta za CR sistem, dimenzije 35 cm x 43

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5402,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.11.2015. - 3.11.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5402,00 14.10.2016. ,,MEDICOM,, D.O.O.


1 5402,00 14.10.2016. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6000,00 13.5.2016. SPEKTROLAB d.o.o. 5 / 6


1 6000,00 13.5.2016. SPEKTROLAB d.o.o.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 27-Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2950,00 4.7.2016. Stepmed 6 / 6


1 2950,00 4.7.2016. Stepmed

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-148-9-15/17
PODIJELI: